Naša spoločnosť poskytuje
komplexné služby v oblasti požiarnej ochrany.
Sme výrobcami Systému Automatického Hasenia FE-36 a držitelia certifikátu ISO 9001.
Hasivo FE-36
Ako jediný dovozca nového hasiva FE-36 (Hexafluórpropán) v SR, prinášame novú alternatívu náhrady halónu 1211. Plyn FE-36 spĺňa najprísnejšie kritériá ekológie, toxických účinkov a účinnosťou hasenia zodpovedá požiadavkam EN-3. Môže byť použitý do prenosných hasiacich prístrojov a stabilných hasiacich zariadení.
Systém automatického hasenia SAH FE-36
Hasiaci systém zabezpečuje ochranu úplne, alebo čiastočne uzatvorených priestorov, elektroskríň, telefónnych ústrední, bezobslužných priestorov počítačových miestností, strojovní výťahov, skladových priestorov s horľavinami a pod. Kontrolu systému zabezpečuje hlásič EPS, ktorý v prípade zadymenia pri vzniku požiaru otvára elektrický ventil. Množstvo hasiva prúdiaceho do chráneného priestoru je možné regulovať. Záložný systém tvorí hadička, ktorá detekuje požiar a v prípade výpadku elektrického prúdu pri zvýšení teploty praská, na stene sa vytvára otvor v tvare trysky cez ktorý hasivo zaplaví priestor a zlikviduje požiar.
Prenosné hasiace prístroje: PHP Ca (čisté hasivo)
V súčasnosti máme certifikované PHP Ca2, Ca4 a Ca6 s hasivom FE-36. Tieto prístroje nahrádzajú halónové HP a ich alternatívy. Spĺňajú požiadavky EN-3. Sú vhodné na hasenie požiarov typu B, C a el. zariadení pod napätím do 1000 Voltov.
Servis prístrojov zabezpečujeme do 24 hodín

YouTube

ProfilProduktyProtengReferencieVideoGalériaKontakt

Copyright © 1999-2024A.T.Servis, a.s.www.atservis.com
All rights reserved