Naši zákazníci:

- Slovenské elektrárne, a.s. - AE Mochovce; AE Jaslovské Bohunice
- Slovenský Plynárenský Priemysel, a.s. , Bratislava
- Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Armáda SR a Ministerstvo vnútra SR
- Vodohospodárska výstavba, š.p. , Bratislava - VE Gabčíkovo
- Nafta Gbely

 

 

 


Pripravujeme...Google+YouTube

ProfilProduktyProtengReferencieVideoGalériaKontakt

Copyright © 1999-2015A.T.Servis, a.s.www.atservis.com
All rights reserved